Vores mission.

Kære alle besøgende såvel som medlemmer af klubben. Du har mulighed for at deltage i udarbejdelsen af klubbens fremtid og retning. Vi vil løbende opdatere detaljerne og de enkelte elementer som bestyrelsen beslutter, herefter er du velkommen til at komme med dine kommentarer og input – så vi får et fælles ejerskab. Det hele skal munde ud i en strategi for de kommende års udvikling i klubben.