11/11-2015

Info til forældre

Da Avedøre IF Håndbold drives af frivillige kræfter, er det afgørende, at vi alle løfter i flok og bidrager dér hvor vi har lyst og kompetencer til at hjælpe – det gælder også forældre til klubbens spillere.

Retningslinjer for medlemmer af Avedøre IF Håndbold

Alkohol
Medlemmer under 18 år må ikke indtage alkohol i forbindelse med træning, kamp og andre arrangementer i klubregi. Klubbens cafeteria, udskænker ikke alkohol til unge under 18 år.

Stoffer
Der må ikke indtages eller distribueres stoffer i hallen eller ved fester og andre arrangementer i klubregi.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge nogle steder indendørs i Avedøre Idrætscenter. Klubben accepterer naturligvis at nogle medlemmer ryger, men opfordrer generelt til en sund livsstil.

Doping
Brug og salg af ulovlige præstationsfremmende midler accepteres ikke og vil blive håndteret i henhold til gældende lovgivning.

Børneattester
Der indhentes børneattester på alle frivillige i klubben 1 gang årligt, jf. gældende lovgivning.